Op Medicus Online geven we betrouwbare informatie over een gezonde leefstijl. Op deze pagina delen we onze uitgangspunten. Wij hanteren zes principes die verwoorden waar we voor staan en waar we naar streven.

Onze zes principes

Ronde button 1 medicus online

We gebruiken wetenschappelijk onderbouwde informatie

In de huidige samenleving worden we overspoeld met adviezen en informatie over een gezonde leefstijl. Hier laten wij ons niet door afleiden. Alle informatie in onze artikelen is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde informatie en richtlijnen. Waar nodig zullen wij de bronnen vermelden.

Ronde button cijfer 2 medicus online

We maken moeilijke informatie begrijpelijk

Wetenschappelijke informatie is soms lastig te begrijpen en nog moeilijker om op waarde te schatten. Wij proberen de informatie te vertalen naar begrijpelijke taal en brengen nuances aan.

Ronde button cijfer 3 medicus online

We staan open voor aanvullingen en discussie

We zien onze lezers niet als een consument en daarom willen we niet alleen informatie geven, maar staan we ook altijd open voor aanvullingen en discussie. Als jij verstand hebt van een onderwerp, deel dan vooral jouw kennis en ervaring met ons. 

Ronde button cijfer 4 medicus online

We zijn volledig onafhankelijk

Medicus Online is volledig onafhankelijk. Daaronder valt ook dat wij advertentievrij zijn en altijd zullen blijven. We stellen goede informatie altijd boven financieel gewin.

Ronde button cijfer 5 medicus online

We geven informatie, geen advies

De artikelen op Medicus Online zijn bedoeld als informatievoorziening. Aangezien concrete adviezen heel erg afhankelijk zijn van individuele situaties, zullen we deze niet geven. Neem hiervoor altijd contact op met een eigen huisarts, fysiotherapeut of diëtist.

Ronde buttons cijfer 6 medicus online

We zijn transparant en streven naar zelfverbetering

Wij proberen een tegengeluid te geven aan alle desinformatie die op het internet over een gezonde leefstijl rondgaat. Maar ook wij kunnen fouten maken. We zullen ons voortdurend inspannen om onszelf te verbeteren en nodigen iedereen uit om ons daarbij te helpen. Als we fouten maken, zijn we hier transparant over en corrigeren ze.

 

Wie zijn wij?

Medicus Online wordt beheerd door drie artsen: Stijn, Thijs en Harsh. Stijn en Thijs zijn sinds de eerste klas van de middelbare school met elkaar bevriend en na het afronden van hun eindexamen zijn ze samen geneeskunde gaan studeren. Daar leerden zij Harsh kennen. Nadat we met z’n drieën in 2017 afstudeerden, scheidden onze (professionele wegen); Stijn is in opleiding gegaan tot sportarts, terwijl Thijs en Harsh promotie onderzoek zijn gaan doen. Wij zullen ons eerst kort voorstellen zodat jullie weten wie er achter de artikelen op Medicus Online zitten. 

Stijn – Mijn naam is Stijn Elbers en ik ben in opleiding tot sportarts. In de sportgeneeskunde kan ik mijn passie voor sport combineren met mijn interesse voor het bewegingsapparaat en de inspanningsfysiologie. In het ziekenhuis probeer ik patiënten zo goed mogelijk te helpen met allerlei klachten die te maken hebben met beweging. Naast mijn werkzaamheden in het ziekenhuis ben ik ook regelmatig te vinden op mijn racefiets en op de tennisbaan om een balletje te slaan. 

Thijs – Ik ben direct na mijn studie begonnen met mijn promotietraject waarin ik onderzoek doe naar een nieuwe behandeling voor patiënten met een herseninfarct. Daarnaast doe ik nog onderzoek naar de effecten van inspanning op de gezondheid van de bloedvaten in het brein. Na mijn promotie wil ik graag de opleiding tot anesthesioloog volgen. Naast mijn werk heb ik tal van hobby’s, maar de belangrijkste is toch wel boogschieten. Vroeger heb ik zelf op hoog niveau geschoten, maar tegenwoordig houd ik me meer bezig met bestuurstaken en het geven van trainingen.

Harsh – Ik heb na het afronden van mijn studie anderhalf jaar gewerkt als arts-assistent bij de interne geneeskunde. Daarna ben ik begonnen met een promotietraject bij de interne geneeskunde waarbij ik onder andere onderzoek doe naar de gevolgen van overgewicht op het immuunsysteem. Als ik in 2022 klaar ben met mijn promotie, wil ik graag in opleiding komen tot internist. In mijn vrije tijd ben ik een fanatiek sporter en heb ik me altijd geïnteresseerd in de achterliggende fysiologische processen die mij optimaal laten presteren.

Na onze opleiding hebben we altijd een hechte vriendschap behouden en met Medicus Online komen ook onze professionele wegen weer bij elkaar. Door onze ervaring en expertise te combineren zijn wij in staat om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek te interpreteren en dit te vertalen naar begrijpelijke informatie.  

Betrouwbare medische informatie - Medicus Online
Van links naar rechts: Harsh, Thijs en Stijn