Wat is een relatief risico?

Een relatief risico In veel wetenschappelijke artikelen wordt gesproken over een relatief risico. Hiermee wordt het risico op het krijgen van een ziekte ten opzichte van een andere groep bedoeld …

Moeilijkheid 1 interpretatie

Een verband betekent niet altijd dat er een oorzaak-gevolg relatie is Binnen het onderzoek naar een gezonde leefstijl wordt er veel gebruik gemaakt van zogenaamd “observationeel onderzoek”.  Dit houdt in …

Correlatie versus causaliteit

Inleiding Correlatie en causaliteit zijn principes binnen het wetenschappelijk onderzoek die vaak op verkeerde wijze gebruikt en geïnterpreteerd worden. Niet alleen media en politici halen regelmatig correlaties uit onderzoek aan …