Wat is een relatief risico?

Wat is een relatief risico? In veel wetenschappelijke artikelen wordt gesproken over een relatief risico. Dit is het risico op het krijgen van een ziekte ten opzichte van een andere …

Correlatie versus causaliteit

Correlatie en causaliteit zijn principes binnen het wetenschappelijk onderzoek die vaak op verkeerde wijze gebruikt en geïnterpreteerd worden. Niet alleen media en politici halen regelmatig correlaties uit onderzoek aan als …