Confounding

Wat is confounding?

Wat zijn variabelen? Om confounding te kunnen begrijpen, is het eerst essentieel om te weten wat wij bedoelen met variabelen. Het begrip variabele wordt veel gebruikt in onderzoek. Waar in …

Informatiebias

Wat is informatiebias?

Wat is bias? De term bias kan op heel veel manieren vertaald worden. Voor wetenschappelijk onderzoek verwijst bias naar een “vertekening” of “vervorming”. Er is sprake van een bias als …

Selectiebias

Wat is selectiebias?

Wat is bias? De term bias kan op heel veel manieren vertaald worden. Voor wetenschappelijk onderzoek verwijst bias naar een “vertekening” of “vervorming”. Er is sprake van een bias als externe …

Placebo effect

Wat is het placebo-effect?

Wat is het placebo-effect? Een placebo is een middel dat geen werkzame bestanddelen bevat. Het placebo-effect houdt in dat deze niet werkzame stof toch een positief effect heeft. Dit wordt …

Publicatiebias

Wat is publicatiebias?

Wat is publicatiebias? Publicatiebias beschrijft het fenomeen dat positieve wetenschappelijke bevindingen gemakkelijker gepubliceerd worden dan negatieve resultaten.  We beschreven in het artikel “wat is wetenschappelijk betrouwbare informatie?” dat onderzoekers proberen …