Confounding

Wat is confounding?

Wat zijn variabelen? Het begrip variabele wordt veel gebruikt in onderzoek. Waar in het dagelijks taalgebruik gesproken wordt over een eigenschap, kenmerk of uitkomst, spreken onderzoekers over variabelen. Een variabele …

Informatiebias

Wat is informatiebias?

Wat is bias? De term “bias” kan op heel veel manieren vertaald worden. Voor wetenschappelijk onderzoek verwijst bias naar een “vertekening” of “vervorming”. Er is sprake van een bias als …

Subjectief en objectief

Subjectieve en objectieve gegevens

Inleiding In wetenschappelijk onderzoek wordt er gebruik gemaakt van veel uiteenlopende uitkomsten en metingen. Voor een juiste interpretaties is het belangrijk om te weten op welke manier de gegevens verzameld …

Selectiebias

Wat is selectiebias?

Wat is bias? De term “bias” kan op heel veel manieren vertaald worden. Voor wetenschappelijk onderzoek verwijst bias naar een “vertekening” of “vervorming”. Er is sprake van een bias als …

Placebo effect

Wat is het placebo-effect?

Een placebo is een middel dat geen werkzame bestanddelen bevat. Het placebo-effect houdt in dat deze niet werkzame stof toch een positief effect heeft. Dit wordt met name veroorzaakt door …

Publicatiebias

Wat is publicatiebias?

We beschreven in het artikel “wat is wetenschappelijk betrouwbare informatie?” dat onderzoekers proberen hun bevindingen te publiceren in goed aangeschreven (internationale) vaktijdschriften. Vrijwel alle onderzoekers streven ernaar om de resultaten …