Confounding

Confounding

Wat zijn variabelen? Het begrip variabele wordt veel gebruikt in onderzoek. Waar in het dagelijks taalgebruik gesproken wordt over een eigenschap, kenmerk of uitkomst, spreken onderzoekers over variabelen. Een variabele …

Informatiebias

Wat is informatiebias?

Wat is bias? De term “bias” kan op heel veel manieren vertaald worden. Voor wetenschappelijk onderzoek verwijst bias naar een “vertekening” of “vervorming”. Er is sprake van een bias als …

Subjectief en objectief

Subjectieve en objectieve gegevens

Inleiding In wetenschappelijk onderzoek wordt er gebruik gemaakt van veel uiteenlopende uitkomsten en metingen. Voor een juiste interpretaties is het belangrijk om te weten op welke manier de gegevens verzameld …

Selectiebias

Wat is selectiebias?

Wat is bias? De term “bias” kan op heel veel manieren vertaald worden. Voor wetenschappelijk onderzoek verwijst bias naar een “vertekening” of “vervorming”. Er is sprake van een bias als …